top of page

Situationsbestemt ledelse


Hvad er situationsbestemt ledelse? Og hvorfor er det vigtigt i forhold til ledelse af medarbejdere?Hvis du har været leder i kort, eller længere tid, har du helt sikkert hørt og læst om forskellige ledelsesstile og personprofiler. Der er sket en forandring historisk set ved benyttelsen af ledelses begrebet. I dag taler man om Leadership og Management.

En Leader er mere optaget af at opfylde virksomhedens vision samt optimering af alle ressourcer i virksomheden, hvilket også vil sige de menneskelige. Management er derimod mere målstyret.


I flere virksomheder er der en forventning om, at man som leder kan agere både ud fra et Leadership perspektiv og ud fra et Management perspektiv.

Ledelse er et vigtigt karaktertræk, når man skal have en organisation til at være velfungerende.


Man skal som leder være dygtig til at:

- Organisere

- Strukturerer

- Motivere


Som virksomhed kan man nå langt tættere på målet, hvis man formår at få de bedste egenskaber frem i sine medarbejdere, så de præsterer deres bedste. Du skal som leder tage udgangspunkt i den enkelte medarbejder og den specifikke opgave, eller situation, da du ikke kan lede dine medarbejdere ens.

Alle ledere har en foretrukken ledelsesstil, hvilket forskellige undersøgelser viser. Det kan være en fordel at kunne lede med afsæt i en given situation - ikke stil - for at kunne løse ledelsesopgaven til alles størst mulige tilfredsstillelse.


Der er fire ledelsesstile når der er tale om Situationsbestemt ledelse:

- Den Instruerende

- Den Coachende

- Den Støttende

- Den Delegerende


Vi har designet et E-learning kursus, der beskriver de fire ledelsesstile i forbindelse med Situationsbestemt ledelse. Du får her en større indsigt i vigtigheden af at lede baseret på en bestemt opgave og person. Derudover bliver du introduceret til en Situationsbestemt ledelsesmodel, som er udviklet af Dr. Paul og Ken Blanchard. Kurset er interaktivt og indeholder eksempler, samt en quiz.


Klik her for at bestille en gratis demo

bottom of page