top of page

Konflikthåndtering

Opdateret: 19. feb. 2019


Når de fleste hører ordet konflikt, eller mærker optrækket tager de benene på nakken.Det skyldes, at konflikter som regel er forbundet med noget ubehageligt. Konflikter er desværre uundgåelige – de er en del af livet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan du bedst kan håndtere en konflikt uanset om den sker i dit privatliv, eller på arbejdspladen.Hvad er en konflikt?

Den danske ordbog definerer en konflikt som værende et: “Begreb, der dækker over en mangfoldighed af uoverensstemmelser af f.eks. psykisk, ægteskabelig og arbejdsmæssig art, samt organisatoriske, etniske og politiske stridigheder.” En alment accepteret definition, der dækker alle konflikttyper, findes ikke.

Overordnet set kan en konflikt være en indre konflikt (dvs. en konflikt man har med sig selv), eller en ydre konflikt (dvs. en person der er i konflikt med sine omgivelser).


Hvordan kan en konflikt opstå?

- Misforståelser

- Fortolkning af regler

- Forskellige værdier

- Samarbejdsvanskeligheder

- Manglende afgrænsninger af ansvar

- Jobusikkerhed

- Mobning


For at kunne håndtere en konflikt er det godt at være bevidst om, hvilken type konflikt der er tale om.


Typer af konflikt:

- Personkonflikt: Tillidsbrud, selvværd, afvisninger

- Instrumental konflikt: Uenighed om mål, midler og metoder

- Værdikonflikt: Uoverensstemmelse mellem holdninger

- Interessekonflikt: Uenighed om arbejdstider, mængder eller økonomi

- Uægte konflikt: Misforståelser og derved tale forbi hinanden


En rigtig god måde at håndtere en konflikt på er ved en god kommunikation. En god start er at være bevidst om sin egen adfærd. Være opmærksom på eget kropssprog og tone – dette siger mere end de ord. Vær ukritisk og lydhør. Vi mennesker kan have forskellige holdninger, meninger og opfattelser. Der er derfor ikke noget, der er rigtigt, eller forkert.


Vi tilbyder et E-learning kursus, hvor du får et større kendskab til, hvordan du kan håndtere konflikter i dit privat liv og på arbejdspladsen.


Klik her for at bestille en gratis demo

bottom of page