top of page

Hvad er instructural Design?

Opdateret: 27. dec. 2018


Vi mennesker lærer fra vores daglige oplevelser og observationer. Derudover modtager vi en omfattende mængde af informationer fra internettet, tv og bøger osv.


Det kan være svært at huske alt og efterfølgende gøre brug af al information man har fået.

Denne informationsmæthed kan måske også opleves i forbindelse med e-learning kurser fordi kurserne formidles via PC, tablets og smarte telefoner, og dermed indgår e-learning i den store informations flow vi får fra sociale media, aviser og diverse andre online aktiviteter.


Der er en fare for at gå glip af noget vigtigt, og det er her, at Instructural Design inden for e-learning kommer ind i billedet.

Instructural Design er den proces, der skaber et læringsforløb, som resulterer i, at brugerne faktisk tilegner sig ny viden og/eller erfaringer.
Selve processen består af flere faser:


Identificering af et behov:

I denne fase, skal man finde ud af, hvorfor man skal have et uddannelsesforløb, og hvem er målgruppen.

Det er vigtigt, at man ikke kaster sig over opgaven uden at have lavet en opfattende analyse og fundet ud af, hvilke individer eller grupper af individer skal uddannes og hvorfor. At sende alle medarbejdere i en afdeling på det samme opkvalificerende kursus er ikke altid den bedste løsning.Mål

Man skal på forhånd definere nogle mål, og disse mål skal være målbare. Med andre ord man skal finde ud af, hvad det er man gerne vil opnå med uddannelsen således, at man har en klar retning man går efter. Målene er meget vigtige, idet de danner basis for resten af uddannelsesforløbet.Design og indhold.

I denne fase skal man udarbejde det materiale, der skal danne grundlag for den uddannelse, der skal dække det behov man har identificeret i den første fase.


Indholdet i et e-learningskursus skal ikke bare baseres på en PowerPoint præsentation eller et PDF dokument. Det kan sikkert være et udmærket udgangspunkt med materialet skal omsættes til et indhold, der er pædagogisk, forståeligt, logisk og selvforklarende, da brugerne ikke har mulighed for at spørge om noget mens de tager kurset.


Formidlingsmetode

Et uddannelsesforløb kan gøres på mange måder. Det kan være klasserumsundervisning,

e-learning, individuel uddannelse, ”on the job training”, userguides eller en kombination af to eller flere formidlingsmetoder.

Hvilken metode(r) man anvender, afhænger af målgruppen og de midler man har til rådighed.

Evaluering

Når uddannelsesforløbet er afsluttet, skal man være i stand til måle om uddannelsen har givet den ønskede effekt. Det kan for eksempel gøres ved at måle medarbejdernes kompetence før og efter uddannelsesforløbet og sammenligne de to resultater. Nyttige links til Insructural Design modeller:


ADDIE https://www.instructionaldesign.org/models/addie/

Cathie Moore’s action mapping http://blog.cathy-moore.com/action-mapping-a-visual-approach-to-training-design/

Dick and Carey Model https://educationaltechnology.net/dick-and-carey-instructional-model/

Kemp Design Model https://www.instructionaldesign.org/models/kemp_model/

Merrill’s First Principles of Instruction V http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/learning/id/Merrill.html

bottom of page