top of page

Hvad er Anti-Korruption?

Opdateret: 19. feb. 2019


Hvad er korruption? Hvordan defineres det? Hvor går grænsen mellem en lille vennetjeneste og korruption? Hvordan bekæmpes korruption?


Tja spørgsmålene er mange, når det omhandler lige netop dette emne. Ordet korruption stammer fra det latinske ord ”Corruptus”, hvilket betyder at nedbryde, miste værdi, og blive ubrugeligt.

Begrebet korruption kan beskrives som underslæb,afpresning, eller bestikkelse. Den mest udbredte definition af korruption er: ”Misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”, eller ”misbrug af offentligt embede til privat vinding” og som fx. Typisk anvendes af Transparency International og Verdensbanken.

Det skal understreges, at korruption kan finde sted både i den private og offentlige sektor, men der er fælles områder.


De fælles områder er:


- Systemisk korruption som betyder at det bliver integreret i et samfund

- Politisk korruption er misbrug af politisk magt til opnåelse af personlige gevinster

- Økonomisk korruption er brugen af tjenester, eller penge for at opnå finansielle gevinster

- Bureaukratisk korruption finder steder i den offentlige administration


Der er en eller flere faktorer, der har indflydelse på korruption. Typisk vil korruption florere, hvor der er:


- Uklar beslutningsproces

- Svagt civilsamfund

- Udbredt fattigdom

- Kun lille institutionel kontrol med magten


Dette vil overordnet set sige at, hvis der er mindre demokrati og/eller mangel på menneskelig udvikling og mindre gennemsigtehed, er sandsynligheden større for korruption.

De fleste virksomheder ønsker at øge opmærksomheden på de negative konsekvenser, korruption har for den enkelte og for samfundet som helhed. På den måde kan man tilsikre, at alle medarbejdere i en virksomhed driver forretning på en social ansvarlig måde og som er i overensstemmelse med de pågældende politikker.


Vi har derfor udviklet et E-learning kursus, der forklarer, hvad korruption er for en størrelse og, hvordan man forhindrer det. Formålet med vores kursus er at give den vigtige viden om korruption og om de katastrofale følger for samfundene.


I dette E-learning kursus får du:


- En klarere definition på, hvad korruption er

- Forståelse af de forskellige typer af korruption

- De negative virkninger af korruption, for virksomheder og for samfundet generelt

- Viden om, hvordan du undgår situationer med de konflikter og regler om bekæmpelse af korruption

- Indsigt i, hvordan den Europæiske Union og de Forenede Nationer ser på korruption og hvad de gør for at reducere/eliminere den.


Klik her for at bestille en gratis demo

bottom of page